Huvud 2017
Om företaget » Uppdragsområden » Individuell och organisatorisk utveckling » Litteratur » Uppdragsgivare »

Kontakt »

 
Ralph Stenbäcker AB
 

Uppdragsgivare

  • Statliga verksledningar och kommunledningar
  • Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter
  • Domstolsverket och ett flertal domstolar
  • Förvaltningsledningar, skolledningar, vårdverksamheter och socialtjänst
  • Företag
  • Föreläsningar på mässor och biennaler
  • Enskilda personer (ofta chefer med behov av individuella konsultationer beträffande arbete eller privat situation)
  • Arbetslag, chefer och medarbetare inom olika branscher

Ralph Stenbäcler Organisationskonsult
 
Ralph Stenbäcker
   
 
Kontakta Ralph Stenbäcker
   
 
     
© RALPH STENBÄCKER     Facebook Ralph Stenbäcker   Instagram Ralph Stenbäcker