Huvud 2017
Om företaget » Uppdragsområden » Individuell och organisatorisk utveckling » Litteratur » Uppdragsgivare »

Kontakt »

 
Ralph Stenbäcker AB
 

Om företaget

Jag heter Ralph Stenbäcker och är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Tidigare har jag varit rektor, anstaltschef och chef för offentliga verksamheter. Jag har arbetat som konsult inom privat och offentlig sektor mer än 20 år, ofta med verksledningar och kommunledningar, förvaltningar och enskilda enheter och grupper. Jag har stor erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper och organisationer, handleda chefer och medarbetare.

Min verksamhetsidé är att genom bred kunskap och överblick över organisations- och ledningsfrågor, HR-frågor och psykologiska frågor bidra till begriplighet och meningsfullhet som grund för utveckling, och att bidra med metoder och processer för utveckling. Förutom arbete med egna uppdrag ingår jag i konsultnätverk, men åtar mig också att medverka som underkonsult för andra konsultföretag vid större upphandlingar.

   
Några av mina uppdragsområden:
 
  • Utveckling av ledningsgrupper
  • Utbildning och handledning av chefer, staber, medarbetare och arbetslag
  • Verksamhetsutveckling, målstyrning och kvalitetsarbete
  • Utredningar och analyser av organisationer, även vid svårigheter på individnivå
  • Föreläsningar och utbildningar inom psykologi och organisationsfrågor
  • Personlig utveckling
 
Morden i Sigtuna
 
Ralph Stenbäcker
   
 
Kontakta Ralph Stenbäcker
   
 
  Beställ Moredn i Sigtuna
   
 
Skön sommarläsning Perfekt present Moden i Sigtuna
     
© RALPH STENBÄCKER     Facebook Ralph Stenbäcker   Instagram Ralph Stenbäcker