Huvud 2017
Om företaget » Uppdragsområden » Individuell och organisatorisk utveckling » Litteratur » Uppdragsgivare »

Kontakt »

 
Ralph Stenbäcker AB
 

Litteraturtips


Morden i Sigtuna

Boken "Morden i Sigtuna - bortom svart eller vitt"

Snön hade virvlat in och lagt sig i ett tjockt lager på kroppen som hängde i den gamla ruinen. Det var julaftonsmorgon, och ännu vilade lugnet över Sigtuna. En vecka senare sker en förödande explosion. Och dessa händelser var bara början…

Två vanliga, medelålders Sigtunabor kommer tillsammans med sina familjer och en  - visar det sig - resursstark ung kvinna att både drabbas av, och med risk för sina liv, att jaga en mycket större och farligare liga än de någonsin kunnat drömma om.


"Det började med förflugna tankar när vi seglat till Sandhamn och vandrat runt på ön. Skulle inte Sigtuna också kunna vara utgångspunkt för en spänningsroman?  Under sena kvällar i ruffen med något gott att äta och dricka började tankarna ta form, i början utan riktning eller mål, men tankarna tog så småningom över och bestämde själva. Det gällde bara att hänga med, och till slut var det klart". (Ralph Stenbäcker)).

Ralph Stenbäcker, psykolog och organisationskonsult, tidigare chef och rektor, har tidigare givit ut psykologisk facklitteratur: "Det psykiska arvet" (som beskriver samhällsutvecklingens påverkan på våra personligheter – från neuros till narcissism. Nu är det dags att i spänningsromanens form beskriva ondska som kan drabba även en liten, idyllisk ort, men också beskriva goda krafter som verkar mitt ibland oss, ibland där man minst kunde vänta sig det. 

Beställ boken Beställ boken direkt: ralph.stenbäcker@telia.com eller på
070-55 65 242. Eller köp på Bahrmans bod, Stora torget i Sigtuna. (#bahrmansbod).
 
Morden i Sigtuna
 
 
   
Det psykiska arvet av Ralph Stenbäcker Psykolog och organisationskonsult Boken "Det psykiska arvet"

Boken beskriver omognad och tidiga känslomässiga störningar som är vanliga i vår tid. Den belyser hur vi alla har både mogna och omogna sidor, men också hur människor med känslomässig omognad skadar sig själva och sin omgivning, och därigenom riskerar att slås ut ur samhällets gemenskap.
   
Boken belyser hur man i en del fall med hjälp av hög intelligens och arbetskapacitet, i kombination med känslomässig bristutveckling, kan komma långt i karriären, och från sådana positioner skada både sig själv och andra. Denna form av bristutveckling har i den allmänna samhällsdiskussionen inte uppmärksammats lika mycket som den form som leder till mer direkt utagerande destruktiva beteenden.

Texten bygger på utvecklingspsykologi i relation till hur organisationer och samhälle påverkar personlighetsutvecklingen hos enskilda. Texten utgör en pedagogisk syntes för praktiskt verksamma och andra intresserade. De förenklingar som finns är i de flesta fall medvetna, med syftet att vara pedagogiskt tydlig. Det är för närvarande minst lika viktigt att få ut kunskap om nutida personlighetsproblematik på bredden i samhället, som att uppnå en vidareutveckling och fördjupning av specialistkunskap för fackfolk.

För mer omfattande och djupare kunskap för yrkesverksamma inom bland annat vård, omsorg och skola, hänvisas till bl.a. Jan Ramström: Tonåringen i välfärdssamhälle. Beträffande grava personlighetsstörningar hänvisas till Crafoord, Kernberg, Evang m.fl. i referenslitteraturlistan. Referenslistan innehåller flertalet av de standardverk som var aktuella vid bokens tryckning
.

Föreläsningar: Om teman eller avsnitt ur boken, exempelvis utvecklingspsykologi, mänsklig mognad-omognad, jagsvaghet, förhållningssätt, behandling mm.
   
Det psykiska arvet av Ralph Stenbäcker Beställning av boken: Ralph Stenbäcker, 070-55 65 242, ralph.stenbacker@telia.com
 
Ralph Stenbäcker
   
 
Kontakta Ralph Stenbäcker
   
  Beställ nu Perfekt present Morden i Sigtuna
   
  Beställ Morden i Sigtuna
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
Det psykiska arvet av Ralph Stenbäcker
     
© RALPH STENBÄCKER     Facebook Ralph Stenbäcker   Instagram Ralph Stenbäcker